Domů » Měřicí technika » Revizní a provozní přístroje

Revizní a provozní přístroje

Společnost Sonel S.A. vyrábí a dodává široké spektrum přenosné měřicí techniky a k ní i bohaté příslušenství. Nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou revizní přístroje pro kontrolu elektrických instalací, která zahrnuje multifunkční přístroje (sdružené revizní přístroje), přístroje pro: testování proudových chráničů (RCD), měření izolačního a zemního odporu, malých odporů (mikroohmetry), impedance zkratové smyčky, testování fotovoltaických instalací a nabíjecích stanic pro elektromobily, přístroje pro revize ručního nářadí a spotřebiců.

Skupina provozních přístrojů pak zahrnuje zkoušečky napětí, multimetry, klešťové multimetry, vyhledávače kabelů a vedení (ve zdech i podzemí), reflektometry, testery sledu fází, teploměry (pyrometry), měřiče intenzity osvětlení (luxmetry). Samostatnou skupinou jsou analyzátory kvality napájecí sítě, což jsou přenosná zařízení sloužící pro kontrolu a měření kvality dodávané elektrické energie, ve většině případů vybavené také funkcí zapisovače (záznamník, datalogger) pro krátko i dlouhodobý záznam parametrů elektrické sítě. Poslední skupinou jsou termokamery, které slouží pro měření infračerveného záření a pořizování termovizních snímků nebo videí z těchto měření/snímání.