Domů » Elektrovýroba » Lékařská technika

Lékařská technika

Jsme členem Asociace výrobců zdravotní techniky ČR. Na trh jsme uvedli výrobek CV LAB = Cardiovascular Laboratory.

Cardiovascular Laboratory

Přístroj je určen pro neinvazivní diagnostiku stavu a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů kardiovaskulárního systému, konkrétně se jedná o následující vyšetření:
a) Tepenná diagnostika se zaměřením na detekci aterosklerózy a ischemické choroby končetin
b) Žilní diagnostika se zaměřením na detekci hlubinné žilní trombózy
c) Celkové vyšetření funkce kardiovaskulárního systému na bázi pletysmografických metod za účelem stanovení kvality prokrvení na periferii jako významného ukazatele kvality funkce kardiovaskulárního systému

K těmto funkčnostem je v současnosti rovněž připravena níže specifikovaná detekce zaměřená na bližší vymezení celkového stanovení rizikových faktorů kardiovaskulárního systému:
– Variabilita srdečního rytmu
– Elektronický stetoskop za účelem provedení pomocných měření při stanovení rychlosti a způsobu šíření pulzní vlny

Zařízení je určeno zejména pro screening, včasnou a preventivní diagnostiku, popřípadě monitoring pacientů s rizikem kardiovaskulárního popřípadě kardio-metabolického (kombinace s cukrovkou 2.stupně) onemocnění.