Domů » Revizní a kontrolní přístroje SONEL » Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-540

Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-540

Obchod, technická podpora
Vítězslav Sedlák, DiS.
mobil: +420 606 319 143
e-mail: sedlak@tacb.cz

Multimetr parametrů elektrické instalace

Měření impedance zkratové smyčky:

 • měření impedance proudem 23 A (40 A pro mezifázové napětí), max. rozlišení 0,001 Ω,
 • zkratový odpor: 10 Ω,
 • rozsah měřicích napětí: 95…440 V, kmitočty 45…65 Hz,
 • měření impedance zkratové smyčky s rozlišením až 0,01 Ω v instalacích
 • zabezpečených chrániči s IΔn ≥ 30 mA bez jejich vypnutí,
 • automatický výpočet zkratového proudu na základě nominálního nebo změřeného napětí, rozlišování fázového a mezifázového napětí,
 • měření s použitím zástrčky UNI-Schuko pomocí spouštěcího tlačítka měření (rovněž u zaměněných vodičů L a N) nebo zkušebními kabely s délkou 1,2 m, 5 m, 10 m, s volitelným použitím třífázových adaptérů (AGT),
 • výběr zabezpečení instalace a automatické hodnocení výsledků měření.

Testování přístrojů reziduálního proudu AC, A, F, B a B+:

 • Multimetr MPI-540 rovněž umožňuje měření v IT sítích,
 • měření chráničů RCD obecného typu, se zpožděním a selektivních se jmenovitým reziduálním proudem 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA,
 • funkce automatického měření kompletní soustavy parametrů chrániče RCD (po jednorázovém stisknutí tlačítka „START” provede měřič kompletní zadaný cyklus měření společně s možností měření impedance zkratové smyčky proudem 15 mA),
 • podoba průběhu nuceného unikajícího proudu navolená uživatelem: sinusový (spouštění měření ze vzestupné nebo sestupné hrany), pulzující jednosměrný (kladný nebo záporný), pulzující jednosměrný s podkladem stejnosměrného proudu (kladný nebo záporný), stejnosměrný (kladný nebo záporný),
 • měření vypínacího proudu IA s narůstajícím proudem,
 • měření vypínacího času tA pro proudy 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn a 5 IΔn,
 • měření dotykového napětí UB a odporu uzemňovacího vodiče RE bez spouštění chrániče  RCD,
 • detekce záměny vodičů L a N v zástrčce; nemá vliv na provádění měření,
 • možnost měření vypínacího proudu IA a skutečného vypínacího času tAI při jednom vypnutí RCD,
 • měření napětí v rozsah 95…270 V.

Měření izolačního odporu:

 • měřicí napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
 • měření izolačního odporu do 10 GΩ,
 • možnost měření v zásuvce pomocí adaptéru UNI-Schuko,
 • akustická signalizace pětisekundových časových intervalů, která usnadňuje snímání časových parametrů,
 • zabezpečení měřiče před přítomností napětí v měřeném objektu a před výskytem napětí v průběhu měření,
 • samočinné vypínání kapacity měřeného objektu po ukončení měření,
 • automatické měření všech kombinací odporu tří, čtyř a pětižílových kabelů s využitím volitelného adaptéru AutoISO-1000C

Měření zemního odporu:

 • technickou třípólovou nebo čtyřpólovou metodou se 2 pomocnými elektrodami,
 • třípólovou metodou s přídavnými kleštěmi,
 • metodou dvou kleští,
 • vnitřní zdroj energie vhodný pro 50 Hz nebo 60 Hz síť

Měření rezistivity půdy Wennerovou metodou:

 • měřicí rozsah: 0,5 Ωm…9,99 kΩm,
 • vzdálenosti mezi elektrodami mohou být nastaveny v metrech (1…30 m) nebo stopách (1…90 ft).

Nízkonapěťové měření kontinuity ochranných vodičů a ekvipotenciálních propojení:

 • měřicí rozsah podle EN 61557-4: 0,12…400 Ω, max. rozlišení 0,01 Ω,
 • měření kontinuity ochranného vodiče proudem ≥ 200 mA ve dvou směrech,
 • měření malým proudem s akustickou signalizací,
 • napětí na otevřených svorkách: 4…9 V,
 • autokalibrace měřicích kabelů – možnost použití kabelů libovolné délky.

Měření intenzity osvětlení:

 • rozsah zobrazení: 0,001/0,01/1 lx…399,9 klx,
 • měření v luxech (lx) nebo kandelách na stopu (fc),
 • měření pomocí externího fotodetektoru (volitelné)

Doplňkové funkce měřicího přístroje:

 • zobrazení parametrů sítě v reálném čase,
 • autotesty – předprogramované měřicí sekvence,
 • rychlá kontrola správnosti připojení vodiče PE pomocí dotykové elektrody,
 • kontrola sledu fází a směru otáčení motoru,
 • paměť se stromovou strukturou, dynamicky řízená
 • možnost připojení foto záznamů nebo hlasových poznámek,
 • přenos dat na PC přes USB nebo Bluetooth®.
 • vyměnitelné paměťové karty microSD
 • možnost dobíjení ze sítě nebo z 12 V zásuvky zapalovače automobilu.

Další technické údaje:

 • druh izolace……………………….dvojitá, v souladu s EN 61010-1 a EN 61557
 • napájení…………………………………Li-Ion akumulátor 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
 • rozsah provozní teploty ………………………………………………….. 0 … +50°C

Poptat Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-540


Poptávka produkt