Domů » Revizní a kontrolní přístroje SONEL » Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-525

Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-525

Obchod, technická podpora
Vítězslav Sedlák, DiS.
mobil: +420 606 319 143
e-mail: sedlak@tacb.cz

Multimetr parametrů elektrické instalace

Měření impedance zkratové smyčky:

 • měření impedance smyčky proudem 23 A, (40 A za mezifázového napětí),
 • zkratový odpor Rzw = 10 Ω,
 • rozsah měřicích napětí: 95…440 V, kmitočet 45…65 Hz,
 • měření impedance zkratové smyčky s rozlišením až 0,01 Ω v instalacích
 • zabezpečených chrániči RCD s I∆n ≥ 30 mA bez jejich vypnutí
 • automatický výpočet zkratového proudu; rozlišování fázového a mezifázového napětí,
 • měření s použitím zástrčky UNI-Schuko se spouštěcím tlačítkem (rovněž u zaměněných vodičů L a N) nebo s kabely s délkou 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, s případným využitím třífázových adaptérů (AGT).

Zkoušky proudových chráničů typu AC, A a B:

 • měření chráničů obecného typu, se zpožděním a selektivních se jmenovitým reziduálním proudem 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA,
 • funkce automatického měření kompletní soustavy parametrů chrániče (po
 • jednorázovém stisknutí tlačítka „START“ provede měřič kompletní zadaný cyklus měření spolu s možností měření impedance zkratové smyčky L-PE proudem 15 mA),
 • podoba průběhu nuceného unikajícího proudu navolená uživatelem: sinusový (spuštění měření z vzestupné nebo sestupné hrany) pulsující jednosměrný (kladný nebo záporný), pulsující jednosměrný s podkladem stejnosměrného proudu (kladný a záporný), stejnosměrný (kladný a záporný),
 • měření vypínacího proudu IA narůstajícím proudem,
 • měření vypínacího času tA při ½ IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn a 5 IΔn,
 • měření dotykového napětí UB a odporu uzemňovacího vodiče RE bez spouštění chrániče
 • detekce záměny vodičů L a N v zástrčce: nemá vliv na provádění měření,
 • možnost měření vypínacího proudu IA a skutečného vypínacího času tA při jednom vypnutí RCD
 • měření pro napětí 95…270 V

Měření izolačního odporu:

 • měřicí napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V a 2500 V,
 • měření izolačního odporu do 10 GΩ,
 • akustická signalizace pětisekundových časových úseků, které ulehčuje snímání časových parametrů,
 • měření 2 absorpčních činitelů (DAR, PI nebo Ab, Ab2),
 • měření času T1,T2,T3 v rozsahu 1…600 s,
 • zabezpečení měřicího přístroje před přítomností napětí v měřeném objektu a před výskytem napětí v průběhu měření,
 • samočinné vybíjení kapacity měřeného objektu po ukončení měření,
 • automatické měření všech kombinací odporů, tří-, čtyř- a pětižilových kabelů a energetických kabelů, s využitím dodatečného adaptéru AutoISO-2500.

Měření zemního odporu:

 • měření technickou třípólovou metodou s 2 pomocnými elektrodami,
 • vnější zdroj napětí s kmitočtem odpovídajícím síti 50 Hz nebo 60 Hz (vybrány v měřicím přístroji)

Nízkonapěťové měření kontinuity ochranných vodičů
a ochranných pospojování:

 • měření kontinuity ochranného vodiče proudem ≥ 200 mA ve dvou tocích (podle normy PN-EN 61557-4),
 • měření malým proudem s akustickou signalizací,
 • autokalibrace měřicích kabelů – možnost použití kabelů libovolné délky

Doplňkové funkce měřicího přístroje:

 • Rychlá kontrola správnosti připojení ochranného vodiče PE pomocí dotykové elektrody.
 • Kontrola sledu fází.
 • Paměť 990 záznamů (57500 jednotlivých výsledků), přenos dat do počítače PC pomocí USB nebo radiovou cestou (adaptér 0R-1 – volitelné).
 • Napájení z akumulátoru nebo baterie (volitelné), je vestavěna rychlonabíječka.
 • Ukazatel skutečného času (RTC) – čas měření je zapisován do paměti.

Další technické údaje:

 • druh izolace ……………….. dvojitá, v souladu s PN-EN 61010-1 a IEC 61557
 • napájení měřicího přístroje.. akumulátor Ni-MH nebo alkalická baterie
 • LR14 (4 ks – volitelné)
 • provozní teplota …………………………………………………………….. 0…+50°C

Poptat Multimetr parametrů elektrické instalace SONEL MPI-525


Poptávka produkt