LABORATOŘ

Obchod, technická podpora
Vítězslav Sedlák, DiS.
mobil: +420 606 319 143
e-mail: sedlak@tacb.cz

LABORATOŘ

Zkušební a kalibrační laboratoř společnosti SONEL byla akreditována polským Akreditačním střediskem pro kalibraci měřicích přístrojů AP 173 v následujících oblastech – elektrické vlastnosti ve stejnosměrných (DC) a nízkofrekvenčních (LF) obvodech: napětí a proud (DC), napětí a proud (AC), odpor (DC), elektrický výkon. Zkušební a kalibrační laboratoř společnosti Sonel nabízí ověřovací a kalibrační služby pro následující přístroje používané pro měření elektrických a neelektrických parametrů. Kalibrovány jsou následující druhy přístrojů:

Měřicí přístroje pro měření elektrických vlastností parametrů napájecích sítí:

 • měřiče napětí,
 • měřiče proudu (včetně klešťových měřicích přístrojů)
 • měřicí přístroje chráničů (RCD),
 • měřicí přístroje izolačního odporu,
 • měřicí přístroje zemního odporu,
 • měřicí přístroje impedance zkratové smyčky,
 • měřicí přístroje odporu,
 • analyzátory kvality napájecí sítě,
 • elektroměry,
 • multimetry,
 • multifunkční měřicí přístroje pokrývající funkce nahoře uvedených přístrojů,

Etalony elektrických vlastností:

 • kalibrátory,
 • odporové etalony,

přístroje pro měření neelektrických prvků:

 • pyrometry,
 • luxmetry,
 • kamery pro termovizi.

Kalibrační list je dokument potvrzující shodu zkoušených parametrů přístroje s parametry deklarovanými výrobcem, s ohledem na mezinárodní normy, se stanovením nejistoty měření. V souladu s ILAC G24:2007 „Pravidla pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů“ společnost SONEL S.A. doporučuje pravidelnou metrologickou kontrolu jí vyráběných přístrojů neprovádět méně často než jednou za 13 měsíců. U nových přístrojů dodaných s kalibračním listem nebo ověřovacím listem ze závodu by měla být provedena opětovná kalibrace do 13 měsíců od data zakoupení, nicméně ne později než 25 měsíců od data zakoupení. Kalibrační list je dokument vydaný výrobcem pro nový přístroj opouštějící závod. Jakékoliv následující metrologické kontroly jsou prováděny Zkušební a kalibrační laboratoří společnosti Sonel a příslušný dokument se nazývá ověřovací list nebo list opětovné kalibrace.

POZOR:
V případě přístrojů používaných pro zkoušky vztahující se k ochraně proti nebezpečnému dotyku musí mít osoba provádějící měření absolutní jistotu ohledně použitelnosti použitého přístroje. Měření prováděna neprovozuschopným měřicím přístrojem mohou mít za následek nesprávné posouzení účinnosti pro ochranu zdraví a dokonce způsobit ohrožení lidského života.

Poptat LABORATOŘ


Poptávka produkt