Domů » Revizní a kontrolní přístroje SONEL » Bezkontaktní teploměry DIT-200 / 120

Bezkontaktní teploměry DIT-200 / 120

Obchod, technická podpora
Vítězslav Sedlák, DiS.
mobil: +420 606 319 143
e-mail: sedlak@tacb.cz

Měření teploty s laserovou přesností

DIT-120 a DIT-200 jsou pyrometry pro profesionály. Odolné pouzdro, ergonomický úchop, tlačítka dostupná jedním prstem – to vše přispívá ke komfortu uživatele. Technické parametry hovoří samy za sebe. Pokročilé laserový indikátor přesně a jednoznačně označí oblast prováděného měření.

 • Přesné bezkontaktní měření teploty.
 • Emisivita digitálně nastavitelná od 0,10 do 1,00.
 • Rozlišení od 0.1°C a 0.1°F.
 • Laserový indikátor:
  » kruhový (DIT-200),
  » dvoubodový (DIT-120).
 • Vstup pro teplotní sondu typu K (DIT-200).
 • Zobrazuje MAX, MIN, AVG, DIF teploty.
 • Automatický Data Hold
 • Výběr jednotky teploty: °C / °F.
 • Alarm nízké a vysoké teploty.
 • Podsvícený display.
 • Automatické vypnutí.
 • Zesílená konstrukce pro stupeň krytí IP54

Použití

 • Měření teploty transformátorů.
 • Kontrola teploty přípojnic a připojení.
 • Monitorování stavu topných a chladicích zařízení.
 • Kontrola teploty materiálů v metalurgických procesech.
 • Kontrola teploty válečků a ložisek v dopravnících.
 • …a spoustu dalších.

Speciální funkce

DIT-200

 • Měření teploty v rozsahu -50°C…1000°C.
 • Možnost připojení externí teplotní sond y- s rozsahem-50°C…1370°C.
 • D:S poměr 20:1.
 • Kruhový laserový indikátor (označující měřenou zónu).

DIT-120

 • Měření teploty v rozsahu -50°C…650°C.
 • D:S poměr 12:1.
 • Dvoubodový laser (označující měřenou zónu).

Infračervené měření

Infračervené měřiče teploty slouží ke stanovení povrchové teploty testovaného předmětu. Optický systém přístroje detekuje vyzařované, odrážené a přenášené záření, poté se shromažďuje a zaostřuje v detektoru. Elektronický systém převádí optická data na hodnotu teploty. Pro zvýšení přesnosti měření a usnadnění zaměřování je přístroj vybaven laserovým indikátorem.

Infračervené záření

Infračervené záření vzniká pohybem elektronů uvnitř atomů daného materiálu. Jde o elektromagnetické záření o vlnové délce v rozsahu 780 nm…1 mm. Je emitován jakýmkoliv materiálem s teplotou nad 0°K (-273,15°C). Emise se zvyšuje s rostoucí teplotou, zatímco vlnová délka klesá.

Emisní faktor

Je to parametr, který určuje schopnost materiálu vyzařovat infračervené záření. Jeho hodnoty jsou v rozsahu 0…1.

 • Hodnota rovna 1 je emisivita černého tělesa, které pohltí veškeré záření.
 • Hodnota rovna 0 je emisivita bílého tělesa (odrážející 100 % záření).

Každý předmět má svůj vlastní faktor emisivity v závislosti na typu materiálu, drsnosti povrchu, pozorovacím úhlu, vlnové délce a teplotě.

Poměr D:S

Poměr D:S (vzdálenost k bodu) určuje vztah mezi vzdáleností pyrometru od testovaného objektu a průměrem jeho kruhového zorného pole, odkud záření sbírá. Testovaná plocha se zvětšuje, jak se od ní měřidlo vzdaluje, tj. podíl plochy testovaného objektu v tomto poli se zmenšuje. Čím menší je tedy měřený cíl, tím menší by měla být vzdálenost k němu. Poměr D:S má tedy významný vliv na přesnost a přesnost měření teploty.

Pokročilý laser přesně ukazuje kruhem měřenou zónu. DIT-120 vymezuje zónu měření pomocí dvoubodového laseru. DIT-200 indicates kruhovou zónu měřené pomocí vícebodového laseru.
Moderní pouzdro zajišťuje vysokou odolnost a přístup k řadě funkcí, které zajišťuje ergonomické ovládání jednou rukou.
Speciální funkce podporující měření. Pyrometry ukazují maximální, minimální, diferenciální a průměrnou teplotu. Kromě toho může uživatel nastavit prahové hodnoty alarmu pro vysokou a nízkou teplotu.

Poptat Bezkontaktní teploměry DIT-200 / 120


Poptávka produkt