Domů » Revizní a kontrolní přístroje SONEL » Analyzátor kvality izolace MIC-15k1

Analyzátor kvality izolace MIC-15k1

Obchod, technická podpora
Vítězslav Sedlák, DiS.
mobil: +420 606 319 143
e-mail: sedlak@tacb.cz

Analýza izolace v širokém rozsahu

Vlastnosti

 • Indikátor částečných výbojů PDI.
 • Diagnostika izolačních systémů na základě standardních měření IR, DAR, PI, SV, RT, DD.
 • Umožňuje testování elektrické pevnosti měřeného objektu – indikace průrazného napětí.
 • Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení zaručuje ničím nerušenou práci v elektrárnách a v těsné blízkosti vysokonapěťových vedení 1200 kV AC a 800 kV DC.
 • Funkce plynulého nárůstu napětí v čase (RT – Ramp Test) umožňuje stanovit částečné výboje v objektu a provést lokalizaci jejich výskytu.
 • Účinný invertor s výkonem ~150 W umožňuje propálení izolace a tím přesně určit místo zkratu kabelů a vodičů pomocí jednoho z následujících způsobů:
  • vizuální metoda (jsou-li kabely viditelné po celé délce),
  • reflektometrické metody, detektor seismicko-akustických vln nebo s A-rámem pro indikaci směru poruchy (vodič musí být uložen v zemi s přímým zemním kontaktem).
 • Kompatibilní s externerním softwarem.

Použití

Měřič MIC-15k1 je určen k měření izolačního odporu silových objektů, tj.:

 • jedno a vícežílových kabelů,
 • transformátorů,
 • motorů a generátorů,
 • kondenzátorů, přepínačů a dalších zařízení instalovaných v elektrárnách

Zvláště se doporučuje pro měření v oblastech s velmi vysokým elektromagnetickým rušením, např. elektrické rozvodny 1s2 00 kV ACa 800 kV DC. Díky testovacímu napětí 15kV (v souladu s ANSI / NETA ATS-2009 TABLES 100.1)měřič lze použít pro měření objektů s jmenovitým napětím nad 34,5 kV.

Možnosti měřiče

Vysoce účinný VN invertor s testovacím napětím 15 kV a proudem až 10 mA je vhodný pro měřění izolačního odporu až 40 TΩ. Dosažení takového výsledku činí tyto měřiče bezkonkurenčními zařízeními. Třívodičové měření odporu prováděné za pomoci vodiče „GUARD“, eliminuje povrchové svodové proudy způsobené znečištěnou izolací, čímž se zvyšuje spolehlivost dosažených výsledků měření. Měřič indikuje dielektrický absorpční poměr DAR, Polarizační index PI a koeficient vybíjení dielektrika DD (měřící čas 60…5999 s). Měřič umožňuje uživateli posoudit stav izolace přiváděním zkušebního napětí postupně v krocích (SV – Step voltage) nebo plynule (RampTest – RT).

 • Metoda SV zajišťuje, že dielektrikum v dobrém stavu dosáhne stejných naměřených hodnot bez ohledu na použité testovací napětí.
 • RT metoda umožňuje určit vlastnosti izolačního materiálu. Měřidlo plynule zvyšuje testovací napětí aniž by objekt vystavoval tzv. elektrickému namáhání. Zaznamenává čas a hodnotu napětí, při kterých došlo k elektrickému průrazu izolace.

Implementované digitální filtry s vzorkovacími časy 10, 30, 60, 100, 200 sec. zaručují stabilní výsledky měření v oblastech se silným elektromagnetickým rušením.

Funkce propálení

Velmi užitečným řešením je funkce umožňující propálit poškozené místo na testovaném objektu. V případě odhalených kabelů je možné vizuálně identifikovat místo propálení. V případě skrytých kabelů metoda umožňuje generovat seismicko-akustickou vlnu z místa poškození. Za zvláštních podmínek se bude cyklicky objevovat energetický výboj. Pomocí geofonu bude možné přesně určit místo, kde se takový výboj vyskytuje.

Funkce propálení umožňuje také lokalizovat přechodné poruchy (objevující se např. pouze při dešti) s podporou reflektometrie a v případě zkratu (stínění nebo zpětného vodiče) se zemí – použití metody měření úbytku napětí(A-rám).

Automatické ukládání výsledků měření

Přístroj automaticky ukládá výsledky měření. Počet bodů automatického ukládání závisí na množství dat, která jsou uložena v hlavní paměti.

Analýza dat

Mobilní aplikace Sonel MIC Mobile umožňuje sledovat výsledky během měření. Aplikace umí generovat grafy v reálném čase v různých konfiguracích. To umožňuje vyhodnotit stav objektu již během zkoušek. Zvláště užitečná je možnost vzdáleného spuštění a zastavení měření.  Díky tomu lze testy provádět na dálku, např. z jiné místnosti nebo uvnitř vozu, když jsou pro uživatele obtížné povětrnostní podmínky. Pomocí GPS telefonu je možné přesně určit místo měření.

Díky mobilní aplikaci a softwaru Sonel Reader může uživatel ukládat data předchozích měření a porovnávat je s aktuálními výsledky přenesenými z rozsáhlé paměti měřiče. Toto řešení umožňuje připravit protokol o měření, sledovat postup degradace izolace a plánovat renovační práce.

Poptat Analyzátor kvality izolace MIC-15k1


Poptávka produkt