Dotkněte se budoucnosti

7. 4. 2022

Společnost Tech Aid Czech Branch, s.r.o. představuje: Sonel MPI 540 – nový multifunkční přístroj pro kontrolu elektrických instalací

Svět se vyvíjí velmi rychle. Provádějí se nové investice, které vyžadují různé typy infrastruktur obsahující elektrická zařízení a vybavení. Stávající předpisy stanovují, že elektrické instalace a zařízení musí být udržovány v dobrém stavu. Tím je také mimo jiné zajišťována bezpečnost pro lidi, kteří žijí a pracují v prostředí s těmito zařízeními.

MPI 540

Více než 25 let jsou multifunkční měřiče MPI od výrobce SONEL S.A. mezi montéry a revizními techniky velmi oblíbené jako univerzální a praktické přístroje s vynikajícím poměrem ceny a kvality. Nová generace těchto zařízení v čele s přístrojem MPI-540 je krokem do budoucnosti. Uvnitř pouzdra, které je uživateli oceňováno zejména pro svůj komfort a ergonomii, jsme umístili zařízení, které je schopné vykonávat komplexní bezpečnostní měření. Navíc uživateli umožňuje ověřit sled fází a směr otáčení motoru stejně tak jako změřit intenzitu osvětlení či rezistivitu půdy. Přístroj disponuje také třífázovým analyzátorem kvality elektrické sítě s indikací harmonických.

Moderní technologie

Nový přístroj MPI 540 je důstojným nástupcem přístroje MPI 530, který byl pro SONEL S.A. vlajkovou lodí v segmentu revizí sítí. Vývoj nových technologií firmě umožnil tento přístroj výrazně vylepšit. MPI 540 má následující jedinečné funkce:

  • 7“ grafický dotykový displej pro snadnou obsluhu a čtení. Díky tomu budou naměřené hodnoty a notifikace přístroje dokonale viditelné. Displej má širokou škálu nastavení kontrastu tak aby uživateli umožnil snadné odečítání jak v tmavších místech, tak i v slunečném prostředí.
  • Výrazně rychlejší měření impedance zkratové smyčky v obvodech s prvky RCD. Doba měření byla zkrácena z 30 sekund na cca. 4 sekundy. Jedná se o více než šestinásobné zrychlení, které přímo zkracuje čas všech měření a celý proces je tak efektivnější.
  • Bezprecedentní schopnost provádět všechna měření pomocí napájení ze sítě. S přístrojem MPI 540 se nemusíte obávat, že se baterie vybije před koncem měření. Nepřetržitá měření lze provádět pomocí adaptéru dodávaného s přístrojem. Navíc skrze 12V vstup lze přístroj dobíjet např. ze zapalovačové zásuvky ve vašem automobilu či pomocí powerbanky.
  • Nová Li-Ion baterie zajišťuje autonomní provoz až 8 hodin. Baterie netrpí tzv. paměťovým efektem, nabízí velkou kapacitu a vysoký výkon. Úplné nabití prázdné baterie přitom zabere pouze okolo 2 hodin.
  • Rozšířená paměť umožňuje uživateli vytvořit úplnou strukturu měření pro testovaný objekt se schopností popsat objekty a body. Každý bod tak může mít svou vlastní historii měření. To umožňuje uživateli rychle posoudit, jak se výsledky testovaného objektu mění rok od roku.
  • Vestavěný kalkulátor energetických ztrát zajišťuje rychlý odhad potenciálních nákladů v důsledku nízké kvality napájecí sítě. Kalkulátor aktivního energetického tarifu navíc poskytuje rychlé vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnějšího tarifu.
  • Bezdrátové technologie Wi-Fi a Bluetooth. Tyto technologie se používají pro přenos dat, programování měřiče, spolupráci s mobilními aplikacemi, cloudem, čtečkou čárových kódů, BT sluchátky a s dalšími budoucími technologiemi.

Bezpečnost především

Komplexní měření

Přístroj Sonel MPI-540 splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky normy IEC 61010. Vysoká bezpečnost přístroje je potvrzena jeho kategorií měření: CAT III 500 V / CAT IV 300 V. Zvýšená ochrana proti externím vlivům (IP51) je dalším důkazem seriózního přístupu společnosti SONEL S.A. k bezpečnosti uživatele produktu. Přístroj je navržen tak aby zajistil, že všechna měření jsou v souladu se standardem IEC 61557 pro výrobce měřidel a že měření parametrů kvality sítě je prováděno podle algoritmů specifikovaných v standardu IEC 61000-4-30 pro třídu S.

Multifunkčnost přístroje MPI 540 dokazuje, že jeden přístroj může být použit k provedení všech nezbytných měření specifikovaných standardem EN 60364-6. Pro okamžité vyhodnocení korektnosti testované instalace mohou být uživatelem zadány limity pro jednotlivé měřicí procedury. Po ukončení měření přístroj jasně pomocí ikon nebo indikuje zda výsledek měření vyhovuje požadavkům standardu či nikoli.

K dispozici jsou následující měření:

Měření impedance zkratové smyčky
Zobrazení měření impedance zkratové smyčky

Měření impedance smyčky s rozlišením
0,001 Ω

Testování RCD chráničů

Měření izolačního odporu

Může být prováděno v elektrických instalacích po celém světě, v obvodech L-PE, L-N nebo L-L. Očekávaný zkratový proud se vypočítá automaticky na základě naměřeného napětí nebo jmenovitého napětí zvoleného uživatelem. Měření se provádí proudem cca. 23 A za polovinu doby, což zajišťuje vysokou přesnost. Uživatel může také měřit smyčku v systémech s RCD prvky, aniž by došlo k jejich vybavení v krátké době (asi 4 sekundy).

Přístroj je uzpůsoben pro testovaní všech typů chráničů AC, A, F, B, B+, standardní, selektivní a krátkodobě zpožděné s nominálním proudem od 10 mA do 1000 mA. Další jedinečnou funkcí je pak souběžné měření vybavovacího času a proudu během jediné měřicí procedury.

Přístroj nabízí nastavení pěti zkušebních napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V a 1000 V. Bezpečnost uživatele je zajištěna automatickým vybitím zkoušeného objektu po ukončení nebo přerušení měření. Měřicí rozsah je až 10 GΩ. Měření může být také prováděno přímo v zásuvkách za použití adaptéru s jednofázovou zástrčkou. Ve vícefázových obvodech lze použít jedinečný adaptér AutoISO-1000C, který umožňuje automaticky provádět požadovaná měření na vícežilových kabelech

Měření zemního odporu

Měření kontinuity pospojování a ochranného vodiče

Tester sledu fází a směru otáčení hřídele
motoru

Měření zemního odporu může být provedeno metodami: 3 nebo 4vodičová, 3vodičová + kleště nebo klešťovou metodou (princip přijímacích a vysílacích kleští). Přístrojem je také možné měřit rezistivitu půdy Wennerovou metodou.

Uživatel může provádět měření proudem 10 mA a bzučákem nebo proudem 200 mA tekoucím v obou směrech (zkouška kontinuity ochranného vodiče v souladu s požadavky standardu) včetně kompenzace odporu elektrického vedení.

Přístroj umožňuje zkontrolovat směr fáze. Pro usnadnění měření můžete použít volitelné adaptéry pro třífázové zásuvky 16, 32 a 63 A. Jedinečnou vlastností je také měření směru otáčení hřídele motoru. Tato funkce je velmi užitečná pro kontrolu třífázových motorů po jejich generální opravě.

Měřeni intenzity osvětlení

Pomocí volitelné externí sondy pro měření intenzity osvětlení přístroj změníte na profesionální luxmetr třídy A nebo B a lze s ním provádět měření v souladu se standardem EN 12464 a to včetně nouzového osvětlení.

Rychlá analýza parametrů kvality napájecí sítě

Přístroj MPI 540 nabízí měření parametrů v reálném čase, které jsou nezbytné pro rychlé posouzení kvality elektrické sítě. Kromě měření napětí a proudu přístroj také měří všechny výkonové parametry, THD, proudové a napěťové harmonické, nevyváženost a výkonové faktory. Výsledkem je, že ihned po připojení přístroje k testovanému zařízení můžete určit potenciální příčiny poruchy např. obtížné rozběhnutí motoru způsobené pátou harmonickou. Samozřejmostí je možnost procházet právě měřená data i ta uložená přímo na 7“ displeji přístroje. Standardní vybavení přístroje umožňuje provádět měření v jednofázových i vícefázových obvodech. Pružný magnetický obvod F-3A s rozsahem až 3 kA garantuje širokou škálu využití při měřeních. Software Sonel Analysis dodávaný společně s přístrojem jej doplňuje o pokročilou analýzu dat pořízených přístrojem.

Měření parametrů kvality el. sítě
Graf harmonických

Strukturovaná paměť přístroje

Připraven k rozšíření o nové
možnosti

Koncept strukturované paměti, známý z MPI-530, byl zachován, ale je podstatně obohacen o možnost popisů. Koncept „KLIENT MÍSTO – MĚŘÍCÍ BOD“ funguje perfektně, když uživatel vytvoří strukturu měření přímo v jeho průběhu. Počet paměťových záznamů je v podstatě neomezený – záleží pouze na kapacitě paměťové karty. Každý výsledek uložený do paměti může být přesně popsán. Už v průběhu revizních prací je tedy uživatel schopen předpřipravit zkušební protokol popisující měřicí bod a umístit jej na odpovídající úroveň hierarchie. Každý klient, objekt a měřicí bod mají jedinečné identifikační číslo.

To umožňuje spolupráci přístroje s čtečkami čárových kódů nebo RFID tagů. Tímto je zajištěna významná automatizace procesů používaných k provádění měření, zaznamenávání výsledků a následnému vypracování testovacích protokolů. Hlavní výsledek měření se uloží do paměti spolu s dalšími výsledky, nastavenými parametry, časem a datem testování. Paměť uživatel může procházet na displeji přístroje nebo pomocí programu Sonel reader.

Volitelný software SONEL PE je navržen tak aby připravil strukturu objektu a vypracoval úplný protokol.

Firma SONEL S. A. pevně věří, že nejúspěšnější produkty jsou ty, které jsou vyvíjeny za spoluúčasti lidí, kteří tyto produkty používají v praxi. MPI 540 je připraven k aktualizacím softwaru, který v budoucnu přidá nové funkce a zlepší tak ovládání a provoz přístroje. Pro usnadnění procesu aktualizace postačí přístroj pouze přihlásit k síti Wi-Fi. V případě, že je k dispozici nová verze softwaru, přístroj o tom uživatele informuje a po schválení dojde k upgradu softwaru.

Přístroj je dodáván s bohatým příslušenstvím. V závislosti na individuálních potřebách je pak přístroj možné dovybavit příslušenstvím na extra objednávku. Úplný seznam základního a volitelného příslušenství je k dispozici v našem katalogu. S námi sice zatím neměříte 100 let, můžete však s našimi přístroji objevovat budoucnost.